Õppeprogrammid

Home / Õppeprogrammid

Danza Tantsukooli mudilaste ja eelkooli laste tundides toimub esmane tutvumine imelise tantsumaailmaga. Väike laps õpib mängides, seega kõik tunnis omandatavad oskused õpetatakse väikestele tantsusõpradele läbi mängu. Lapsed õpivad kuulama ja jälgima õpetajat, arendatakse nende koordinatsiooni, tasakaalu ning teisi põhilisi liikumisoskuseid. Erinevate tantsumängude kaudu areneb laste koreograafiline mälu ja rütmitaju. Olulisel kohal on laste loovuse säilitamine ja arendamine. Jooksvalt lisandub õppeprogrammi ka balleti ja akrobaatika algõpe.

Alates sellest õppeaastast lisandub tunniplaani uus väikelaste treening – AcroKids. Nii nagu tantsutundides, tegeleme ka selles tunnis koordinatsiooni ja painduvuse arendamisega. Tunnis sooritatakse ettevalmistavaid harjutusi akrobaatilisteks elemenditeks nagu spagaat, sild, tirel, kätelseis ja hundiratas.

Mudilaste ja eelkooli gruppidesse ootame lapsi vanuses 2 kuni 7 eluaastat (lasteaia lapsed). Gruppide vanuseline jaotus on selline, mis võimaldab lastel tunda end tunnis hästi ja omandada oskusi, mis vastavad nende eale.

2020/2021 õppeaastal moodustame uut Danza Jazz Tiimi. Oodatud on noored vanuses 14-17a, kelle jaoks tants on tõeline kirg, soov särada tantsulavadel on suur ning keha ja vaim on valmis tõsiseks tööks! Ka vanemate toetus on siin väga vajalik – lisaks õpetajate meeskonna ja tantsija enda pingutustele on vanemate toetus kolmas ja asendamatu edu element!

Jazz Tiimiga töötame meie intensiivõppe programmi järgi ning selles on sellised ained nagu koreograafia, tantsutehnika, akrobaatika, ballett, conditioning (füüsiline ettevalmistus), improvisatsioon. Oodata on ka teiste tantsustiilide külalisõpetajaid mitmekülgse tantsulise arengu eesmärgiga.

Jazz Tiimi intensiivõppe programmi raames omandavad tantsijad kindlasti ka lavakogemust, osaledes erinevatel tantsuvõistlustel nii meie andekate koreograafide loodud grupitantsudega kui ka pannes ennast proovile improvisatsiooni kategoorias.  Intensiivõppe programmi raames tehakse tutvust ka tantsukompositsiooni alustega.

Jazz Tiimi treeningkoormuse leiad meie tunniplaanist (link).

Kulud, millega tuleb arvestada intensiivõppe programmiga liitudes: õppetasu, võistlustel osalustasud, transport võistlustele, kostüümid, laagrid, workshopid.

Danza tänavatantsu tiimi eesmärk on anda noortele võimalus treenida turvalises, loomingulises ja positiivses keskkonnas ning luua kokkuhoidev, motiveeritud ja ühtne meeskond. Soovime tantsijates lisaks tantsuandele edendada oskusi, mis toovad kasu ka teistes eluvaldkondades. Mitmekesised tänavatantsu tunnid annavad igale tantsijale võimaluse näidata oma tugevusi ning lihvida oma nõrgemaid külgi. Tantsijatele on väljundiks erinevad tantsuvõistlused ja loov-projektid. Lisaks on võimalus võistlustel osaleda ka soolo- ja duokavadega ning freestyle kategoorias.

 

Street Tiimi tundides keskendutakse tantsija füüsilise vormi tugevdamisele ning tehniliste oskuste edendamisele, õpitakse erineva stilistikaga koreograafiaid ning harjutuskombinatsioone, sooritatakse loomingulisi freestyle harjutusi ning mis kõige tähtsam – tuntakse üheskoos tantsimisest rõõmu!

Väiksem õpilaste arv grupis annab õpetajale võimaluse igale õpilasele individuaalselt läheneda. Tantsuteekond on palju lihtsam ning põnevam kui Sinu kõrval on inimesed, kes sind toetavad, kuid ka esitavad sulle väljakutseid!

SOLISTIDE arenguprogramm
Danza Tantsukooli solistid on juba mitmeid aastaid üllatanud publikut oma ilusate tantsunumbritega, näidates kõrget tehnilist taset ja detailideni pühendunud ettevalmistust. Võistlevad tantsijad seisavad tihti silmitsi erinevate väljakutsetega. Lisaks konstantselt kasvavale tehnilisele tasemele, tuleb valmis olla enda pidevaks võrdlemiseks teistega, ettevalmistusperioodi ja võistlustega kaasnevaks pingeks ning ka enda motivatsiooni hoidmiseks. Enesekindlus, pühendumus ja valmidus astuda oma mugavustsoonist välja, teadlik lähenemine eesmärkide seadmisele, oskus teadvustada ja ületada oma hirme – kõik see kuulub tantsija igapäevase elu juurde. Uus solistide arenguprogramm on loodud eelkõige selleks, et tugevdada võistlevate solistide vaimset ettevalmistust ja kasvatada tervislikku võitjate mentaliteeti.